EU Skatteret

Som skatteborger har du ikke kun pligter men også rettigheder. Du har pligt til at selvangive korrekt, men du har også ret til at tænke dig om og planlægge dit økonomiske liv. 

EU traktaten sikrer den frie bevægelighed for bl.a. personer, selskaber og kapital. Dette gælder også på skatteområdet, hvor Danmark ellers har tradition for at værne om et højt skatteprovenu. Hertil gælder en lang række internationale dobbeltbeskatningsoverenskomster, der også kan bringes i spil, når du eller din virksomhed skal planlægge jeres aktiviteter.

Du kan med fordel søge rådgivning hos Stokholm Legal, såfremt du:

  • Vil høre mere om skattefordele (og ulemper) i andre lande?

  • Ønsker at fraflytte Danmark og minimere "havelåge-skatten"?

  • Allerede er fraflyttet Danmark, men er blevet ramt af "fraflytterskat"?

  • Overvejer at flytte til Danmark, men er usikker på konsekvenserne?

  • Har en konkret skattesag, der vedrører internationale skatteforhold?

Vores udgangspunkt er at indgå i en konstruktiv dialog med SKAT og opnå en løsning, der er optimeret og godkendt hele vejen rundt.

Stokholm Legal er stiftet af Dr. Jeppe R.Stokholm, der har skrevet Ph.D.-afhandlingen "EU-skatteret" (udgivet ved Forlaget Thomson). Han har mange års erfaring med komplicerede skattesager og har været nomineret som årets underviser ved Københavns Universitet. Dr. Jeppe R. Stokholm fraflyttede Danmark i 2015 og rådgiver fra sit kontor i Zürich. Skriv gerne til js@stokholm.ch eller ring for en uforpligtende samtale på +41 78 700 29 44.

© EUskat.dk

​Zürich, Switzerland